Agenda
05 July 2015
M
S
S
R
K
J
S
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

 


SUSUNAN PENGURUS MPK MASA BAKTI 2013/2014

 

JABATAN   NAMA KELAS
 Ketua Umum  :  Faisal Arya Yudhanto  XI IPA 3 
 Ketua 1  :  Indira Sekar Ramadhanty  X MIA 3
 Sekretaris Umum  :  Annisa Yenita  XI IPA 4
 Bendahara Umum  :  Mardiana  X MIA 4
 Komisi :
 Komisi I (Pengawas Kinerja OSIS)
 Ketua Komisi  :   Mara Maharesmi  XI IPS 1
 Wakil Ketua Komisi  :  Bernardinus Steven Damai Satyadarma  X MIA 1
 Membawahi seksi bidang OSIS :
Sekbid 1  :  Kevin Alvia Riyanto  XI IPS 5
 Sekbid 2  :   Anasrulli Solihin  X MIA 6
 Sekbid 3  :  Indra Aditya  X IIS 2
 Sekbid 4  :   Hutomo Surya Saputra  XI IPS 3
 Sekbid 5  :   Shinta Bella Mega Christy  X IIS 1
 Sekbid 6  :   Dina Amalia Sahara  XI IPS 4
 Sekbid 7  :   Gea Aditya Tirta Wana  XI IPS 2
 Sekbid 8  :   Mara Maheresmi  XI IPS 1 
 Sekbid 9  :   Radhifa Gianisha  X IIS 5
 Sekbid 10  :  Bernardinus Steven Damai Satyadarma  X MIA 1
 Komisi II (Pengawas Kinerja OSIS)
 Ketua Komisi  :  Dias Kurnelia Prabawati  XI IPA 3
 Wakil Ketua Komisi  :  Atina Rahmawati  X MIA 5
 Komisi III (Pengawas Ekstrakurikuler)
 Ketua Komisi  :  Zulfa Asifa Rahmaniah  XI IPA 1
 Wakil Ketua Komisi  :  Andreas Perbowo Widityawan  X MIA 2
 Komisi IV(Menampung Aspirasi Siswa)
 Ketua Komisi  :  Maghfira Devi Ramadhanty  XI IPS 3
 Wakil Ketua Komisi  :  April Aji Santoso  X IIS 4
 Sekretaris Komisi  :  Dimas Dyas  XI IPA 5
 Bendahara Komisi  :  Gisda Nur Ethisa  X IIS 3


SUSUNAN PENGURUS OSIS MASA BAKTI 2013/2014

 

JABATAN   NAMA KELAS
 Ketua Umum  :  Yenni Azyra Pramodhawardani XI IPS 2
 Ketua 1  :  Vonny Faradila Guntari X MIA 6
 Ketua 2  :  Yosua Arinto W XI IPA 1
 Sekretaris Umum  :  Farahiyah Azyyati XI IPA 3
 Sekretaris 1  :  Ryanuri Rifki X IIS 2
 Sekretaris 2  :  Rattu Sih Surya XI IPS 2
 Bendahara Umum  :  Alvianita Permata Hati XI IPA 3
 Bendahara 1  :  Bagas Isdiyantara Putra X MIA 5
 Seksi-seksi :
 I.    Seksi Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 Ketua  :   Ilyas Saifurrasyid XI IPA 3
 Wakil Ketua  :  Orshella Meylinda Sari X MIA 1
 II.   Seksi Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia
 Ketua  :  Chella Wiranti XI IPA 6
 Wakil Ketua  :  Adista Cintia S. X IIS 3
 III.  Seksi Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara
 Ketua  :  Aditya Perdana XI IPS 3
 Wakil Ketua  :  Nabilah Ramadhani X IIS 4
 IV.   Seksi Prestasi Akademik, Seni, dan atau Olahraga
 Ketua  :  Rakaditra Astungkara XI IPA 2
 Wakil Ketua  :  Refiana Nafis Safiera X MIA 5
 V.    Seksi Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial 
 Ketua  :  Queenta Perdana Putri XI IPA 3
 Wakil Ketua  :  Yuvita Marganingrum X IIS 5
 VI.   Seksi Kreativitas, Ketrampilan, dan Kewirausahaan
 Ketua  :  Aprilia Dessy Savitri  XI IPA 2
 Wakil Ketua  :  Kezia Ikha Laksita X IIS 1
 VII.  Seksi Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi
 Ketua  :  Dimas Surya Pranata XI IPS 3
 Wakil Ketua  :  Estrada Dewanggara X IIS 2
 VIII. Seksi Sastra dan Budaya
 Ketua  :  Junior Aulia Arga XI IPA 3
 Wakil Ketua  :  Willy Two Bagus P. X IIS 2
 IX.   Seksi Teknologi dan Informasi
 Ketua  :  Nadira Rachvi Dhea Utami XI IPA 6
 Wakil Ketua  :  Brilianti H. X MIA 6
 X.    Seksi Komunikasi dalam Bahasa Inggris
 Ketua  :  Mirtha Nur Aulia Jannah XI IPS 5
 Wakil Ketua  :  Shelma Zahra X IIS 2

 

SUSUNAN PEMBINA OSIS TAHUN PELAJARAN 2013/2014

 

NO.  NAMA PANGKAT/ GOL.
TUGAS
 1.  Drs. Yusmar Setyobudi, M.M., M.Pd.  Pembina Tingkat I/ IV/ b Ketua
 2.  Drs. Zeno Triyono  Pembina/ IV/ a Wakil Ketua
 3.  Dra. Erwin Sulistianti, M.Pd.  Pembina/ IV/ a Bendahara
 4.  Drs. Joko Hardoyo  Pembina/ IV/ a Sekretaris I
 5.  Endang Siwi R., S.Pd., M.Pd.  Penata Tk I/ III/ d Sekretaris II
 6.  Drs. Sunardi  Pembina/ IV/ a Anggota
(Pembina Sek. Bid. 4)
 7.  Drs. Haryanto  Pembina Utama Muda/ IV/ c Anggota
(Pembina Sek. Bid. 6)
 8.  Sadyari Prabowo, S.Pd.  Pengatur Tk. I/ II/ d Anggota
(Pembina Sek. Bid. 2)
 9.  Drs. Waskitho Widarso E. P.  Penata Muda/ III/ b Anggota
(Pembina Sek. Bid. 3)
 10.  Parjianto, B. A.  Pembina IV/ a Anggota
(Pembina Sek. Bid. 1)
 11.  Supadmi, S.Sn.  Penata Muda/ III/ a Anggota
(Pembina Sek. Bid. 7)
 12.  Heri Sucipto, S.Pd.  Penata Muda/ III/ a Anggota
(Pembina Sek. Bid. 8)
 13.  Risya Budi Suprapto, S. T.  Penata Muda/ III/ a Anggota
(Pembina Sek. Bid. 9)
 14.  Kristiawan Adi W., S.Pd.  Penata Muda/ III/ a Anggota
(Pembina Sek. Bid. 10)
 15.  Deky Kurnianto, S.Pd.  Penata Muda/ III/ a Anggota
(Pembina Sek. Bid. 5)

 

 

Lebih lanjut:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000395919596